01. МОНТАЖ НА ОСНОВА/СКАРА

Монтажът на ламперията върху стена се състои в предварително изграждане на основа / скара от дървени летви или метални профили, които се монтират перпендикулярно на начина на поставяне на облицовките. Летвите за монтаж трябва да са сухи и също аклиматизирани. Препръчва се разстоянието между летвите да е максимум 50 см. Изберете летви с дебелина 20х30 мм. За мокри помещения се препоръчва летвите да бъдат импрегнирани или най-добре метални профили. Скарата се поставя по целия периметър на площта, която е проектирана да се облицова, като не се забравят прозорциите и вратите. Летвите се закрепват  с помощта на дюбел пирони, рапидни винтове в зависимост от вида на основата, по два начина: вариант 1 –  директно към стената или тавана; вариант 2 – на отстояние от стената или тавана чрез директни окачвачи , бързи окачвачи и шишове.

За постигане на по-добра шумо – и топлоизолация пространството между скарата и облицовката може да се запълни с изолационен материал. Това е възможно само в сухи помещения, за да не се спира циркулацията на въздуха. Накрая поставете всички електрически кабели, да минат между скарата.

02. ЛАМПЕРИЯ ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

Преди монтажа, дъските е добре да престоят в помещението около 2 дни, за да могат да се аклиматизират към температурата и влагата. Температурата може да варира между 15-25 градуса, като подходящата атмосферна влажност е 50-65%. Самите профили трябва да са, сухи с влажност 15 +/- 2 %. Стандартната дължина на която се предлага ламперията е до е 400 см.

При вертикален монтаж на ламперия е необходимо предварително да бъде изградена дървената скара, като се препоръчва горната и долната летва да се поставят по близо до пода и тавана, а другите да се разпределят между тях на разстояние от 40 см до 50 см. Важна оснобеност е да се предвиди допълнително разстояние от 10 мм – 30 мм както от пода, така и от тавана, тъй като дървесината притежава естественото свойство да се разширява и свива. Впоследсвие това разстояние ще бъде скрито с монтажа на декоративни первази.

03. ЛАМПЕРИЯ ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

Преди монтажа, дъските е добре да престоят в помещението около 2 дни, за да могат да се аклиматизират към температурата и влагата. Температурата може да варира между 15-25 градуса, като подходящата атмосферна влажност е 50-65%. Самите профили трябва да са, сухи с влажност 15 +/- 2 %. Стандартната дължина на която се предлага ламперията е до е 400 см.

При хоризонтален монтаж на ламперия е необходимо предварително да бъде изградена дървената скара, като се препоръчва горната и долната летва да се поставят по близо до началото на стените, а другите да се разпределят между тях на разстояние от 40 см до 50 см. Важна оснобеност е да се предвиди допълнително разстояние от 10 мм – 30 мм както от пода, така и от тавана, тъй като дървесината притежава естественото свойство да се разширява и свива. Впоследсвие това разстояние ще бъде скрито с монтажа на декоративни первази.

04. ЗАКРЕПВАНЕ НА ЛАМПЕРИЯ/ПРОФИЛ

Облицовките / ламперия / се монтират върху скарата последователно една след друга , като сглобката е на нут и перо и приковаването се извършва за перото с пирони, винтове или телбод (такер) под ъгъл от 45 градуса.

За да се избегнат евентуални грешки, не отрязвайте предварително всички панели, а ги оразмерявайте по отделно. С помощта на ръчен трион или циркуляр нарежете елементите /ламперия/ на желаната височина. Измерете позициите на всички контакти и електрически ключове върху стената и след това скицирайте тези позиции върху гърба на елемнтите /ламперия/ с помощта на молив. Използвайте фреза за направата на различни отвори за контакти и други кутии. Ширината на последния панел обикновено трябва да бъде намалена. Измерете оставащото разстояние, нанесете размера върху панела, без да включвате перото, отрежете го и го поставете на място.

05. МОНТАЖ НА ПЕРВАЗ - ВЪНШЕН ЪГЪЛ

Завършващите первази/профили служат за обкантване на облицованите площи. Те покриват края на елемнтите и скриват неравности, получени при разрязването на ламперията. Пълната гама декоративни профили и елементи придават елегантен завършен вид на стени и тавани. Те са лесни за поставяне и с тяхна помощ са възможни всякакви конструктивни решения.

В зависимост от естеството на повърхността, первазите могат да се заковат, завинтят, да се такират с телбод или залепят. Оградете целият периметър на помещението, което ще се облицова с подходящите завършващи профили. Оградете прозорците и вратите. Предвидете местата, където евентуално облицовъчните панели ще се свързват, за да се постави съответния профил. Завършващите профили се режат с трион по дължина и под зададен ъгъл – 45°, 90°. Може да се използва и помощта на дървен ъгломер, за по прецизно рязане на ъгли от 45° и др.

За монтаж на перваз външен ъгъл се препоръчва използването на Г- ОБРАЗЕН ПЕРВАЗ ПРОФИЛ 4.

06. МОНТАЖ НА ПЕРВАЗ - ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ

Завършващите первази/профили служат за обкантване на облицованите площи. Те покриват края на елемнтите и скриват неравности, получени при разрязването на ламперията. Пълната гама декоративни профили и елементи придават елегантен завършен вид на стени и тавани. Те са лесни за поставяне и с тяхна помощ са възможни всякакви конструктивни решения.

В зависимост от естеството на повърхността, первазите могат да се заковат, завинтят, да се такират с телбод или залепят. Оградете целият периметър на помещението, което ще се облицова с подходящите завършващи профили. Оградете прозорците и вратите. Предвидете местата, където евентуално облицовъчните панели ще се свързват, за да се постави съответния профил. Завършващите профили се режат с трион по дължина и под зададен ъгъл – 45°, 90°. Може да се използва и помощта на дървен ъгломер, за по прецизно рязане на ъгли от 45° и др.

За монтаж на перваз вътрешен ъгъл се препоръчва използването на ПЕРВАЗ ПРОФИЛ 2 или 6.

07. МОНТАЖ НА ПЕРВАЗ - ПОД И ТАВАН

Завършващите первази/профили служат за обкантване на облицованите площи. Те покриват края на елемнтите и скриват неравности, получени при разрязването на ламперията. Пълната гама декоративни профили и елементи придават елегантен завършен вид на стени и тавани. Те са лесни за поставяне и с тяхна помощ са възможни всякакви конструктивни решения.

В зависимост от естеството на повърхността, первазите могат да се заковат, завинтят, да се такират с телбод или залепят. Оградете целият периметър на помещението, което ще се облицова с подходящите завършващи профили. Оградете прозорците и вратите. Предвидете местата, където евентуално облицовъчните панели ще се свързват, за да се постави съответния профил. Завършващите профили се режат с трион по дължина и под зададен ъгъл – 45°, 90°. Може да се използва и помощта на дървен ъгломер, за по прецизно рязане на ъгли от 45° и др.

За монтаж на первази за таван и под се препоръчва използването на ПЕРВАЗ ПРОФИЛ 2, 3 или 5.